ინფორმაცია ელექტრონული აუქციონების შესახებ

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით ელექტრონული აუქციონის პირობები

ელექტრონული აუქციონი ჩატარდება ინტერნეტ გვერდის მეშვეობით

auction banner

ბრძანება № 631/ს 18 ივლისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

23 ივლისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

06 აგვისტო 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

06 აგვისტო 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

06 აგვისტო 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 627/ს 12 ივლისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

17 ივლისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

15 აგვისტო 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

15 აგვისტო 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

15 აგვისტო 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 622/ს 11 ივლისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

16 ივლისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

30 ივლისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

30 ივლისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

30 ივლისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 579/ს 03 ივლისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

08 ივლისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

22 ივლისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

22 ივლისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

22 ივლისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 261/ს 22 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

27 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

25 აპრილი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

25 აპრილი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

25 აპრილი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 530/ს 21 ივნისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

26 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

10 ივლისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

10 ივლისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

10 ივლისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 528/ს 19 ივნისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

24 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

08 ივლისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

08 ივლისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

08 ივლისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 512/ს 12 ივნისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

17 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

01 ივლისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

01 ივლისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

01 ივლისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 509/ს 07 ივნისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

12 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

26 ივნისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

26 ივნისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

26 ივნისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება №427/ს 15 მაისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

20 მაისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

03 ივნისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

03 ივნისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

03 ივნისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 484/ს 31 მაისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

05 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

19 ივნისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

19 ივნისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

19 ივნისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 110/ს 09 თებერვალი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

14 თებერვალი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

28 თებერვალი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

28 თებერვალი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

28 თებერვალი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 286/ს 27 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

01 აპრილი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

15 აპრილი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

15 აპრილი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

15 აპრილი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 317/ს 10 აპრილი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

15 აპრილი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

14 მაისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

14 მაისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

14 მაისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 356/ს 18 აპრილი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

23 აპრილი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

07 მაისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

07 მაისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

07 მაისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 497/ს 05 ივნისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

10 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

24 ივნისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

24 ივნისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

24 ივნისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 252/ს 20 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

25 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

08 აპრილი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

08 აპრილი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

08 აპრილი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 299/ს 03 აპრილი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

08 აპრილი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

22 აპრილი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

22 აპრილი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

22 აპრილი 2024
14:00 საათი

2024 წლის 13 მარტის N219/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

18 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

16 აპრილი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

16 აპრილი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

16 აპრილი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 389/ს 26 აპრილი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

01 მაისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

15 მაისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

15 მაისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

15 მაისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 469/ს 29 მაისი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

03 ივნისი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

17 ივნისი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

17 ივნისი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

17 ივნისი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 219/ს 13 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

18 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

01 აპრილი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

01 მარტი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

01 აპრილი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 189/ს 07 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

13 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

27 მარტი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

27 მარტი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

27 მარტი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 188/ს 06 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

12 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

26 მარტი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

26 მარტი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

26 მარტი 2024
14:01 საათი

ბრძანება №177/ს 01 მარტი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

06 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

20 მარტი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

20 მარტი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

20 მარტი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 153/ს 28 თებერვალი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

04 მარტი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

18 მარტი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

18 მარტი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

18 მარტი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 893/ს 23 თებერვალი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

28 თებერვალი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

13 მარტი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

13 მარტი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

13 მარტი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 91/ს 07 თებერვალი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

12 თებერვალი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

26 თებერვალი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

26 თებერვალი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

26 თებერვალი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 83/ს 02 თებერვალი 2024 წელი

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

07 თებერვალი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

21 თებერვალი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

21 თებერვალი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

21 თებერვალი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 44/ს 24 იანვარი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

29 იანვარი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

12 თებერვალი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

12 თებერვალი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

12 თებერვალი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 14/ს 18 იანვარი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

24 იანვარი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

07 თებერვალი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

07 თებერვალი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

07 თებერვალი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 5/ს 12 იანვარი 2024

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

17 იანვარი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

31 იანვარი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

31 იანვარი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

31 იანვარი 2024
02:00 საათი

ბრძანება № 1169/ს 29 დეკემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

10 იანვარი 2024
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

24 იანვარი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

24 იანვარი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

24 იანვარი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 1144/ს 26 დეკემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

29 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

12 იანვარი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

12 იანვარი 2024
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

12 იანვარი 2024
14:00 საათი

ბრძანება № 1134/ს 22 დეკემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

27 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

10 იანვარი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

10 იანვარი 2024
14:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

10 იანვარი 2024
08:00 საათი

ბრძანება № 1123/ს 12 დეკემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

15 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

29 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

29 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

29 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 677/ს 26 ივლისი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

31 ივლისი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

14 აგვისტო 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

14 აგვისტო 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

14 აგვისტო 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 1061/ს 15 ნოემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

20 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

04 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

04 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

04 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 660/ს 19 ივლისი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

24 ივლისი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

07 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

07 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

07 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

ბრძანება № 635/ს 14 ივლისი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

19 ივლისი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

02 აგვისტო 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

02 აგვისტო 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

02 აგვისტო 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 631/ს 12 ივლისი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

17 ივლისი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

31 ივლისი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

31 ივლისი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

31 ივლისი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 849/ს 13 სექტემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

18 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

02 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

02 ოქტომბერი 2023
08:01 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

02 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 856/ს 15 სექტემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

20 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

04 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

04 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

04 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 865/ს 22 სექტემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

27 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

11 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

11 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

11 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 877/ს 27 სექტემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

02 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

16 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

16 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

16 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 893/ს 29 სექტემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

04 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

18 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

18 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

18 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 900/ს 04 ოქტომბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

09 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

23 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

23 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

23 ოქტომბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 946/ს 16 ოქტომბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

19 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

02 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

02 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

02 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 948/ს 18 ოქტომბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

23 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

06 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

06 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

06 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 951/ს 19 ოქტომბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

24 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

07 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

07 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

07 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 968/ს 25 ოქტომბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

30 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

13 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

13 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

13 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 991/ს 27 ოქტომბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

01 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

15 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

15 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

15 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

ბრძანება № 1039/ს 10 ნოემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

15 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

29 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

29 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

29 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

№968/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

30 ოქტომბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

13 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

13 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

13 ნოემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 1078/ს 24 ნოემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

29 ნოემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

13 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

13 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

13 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 1086/ს 30 ნოემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

05 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

19 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

19 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

19 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 1112/ს 06 დეკემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

11 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

25 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

25 დეკემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

25 დეკემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 803/ს 4 სექტემბერი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

07 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

21 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

21 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

21 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 785/ს 24 აგვისტო 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

30 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

13 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

13 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

13 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 767/ს 22 აგვისტო 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

25 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

08 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

08 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

08 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 761/ს 17 აგვისტო 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

22 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

05 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

05 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

05 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 744/ს 15 აგვისტო 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

18 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

01 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

01 სექტემბერი 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

01 სექტემბერი 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 720/ს 11 აგვისტო 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

16 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

30 აგვისტო 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

30 აგვისტო 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

30 აგვისტო 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 698/ს 02 აგვისტო 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

07 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

21 აგვისტო 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

21 აგვისტო 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

21 აგვისტო 2023
14:00 საათი

ბრძანება № 691/ს 28 ივლისი 2023

რეგისტრაციის დაწყების თარიღი

02 აგვისტო 2023
08:00 საათი

რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

16 აგვისტო 2023
14:00 საათი

აუქციონის დაწყების თარიღი

16 აგვისტო 2023
08:00 საათი

აუქციონის დასრულების თარიღი

16 აგვისტო 2023
14:00 საათი